สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขนส่งไปพม่า

ขนส่งไปพม่า

บริการส่งสินค้าไทย - พม่า
จัดส่งไปย่างกุ้ง เมียวดี มัณฑะเลย์
 

- ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับปลายทาง ประมาณ 7-15 วัน

- ส่งสินค้าทางรถบรรทุกให้ใด้รับความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้

- มีบริการแพคกิ้งสินค้า ป้องกันการกระแทก

- ประกันภัยความเสียหาย ทุกเคส

- จัดส่งสินค้าทุกชนิด น้ำหนักขั้นต่ำ 40 กิโลกรัม

- แจ้งรายละเอียดสินค้า เช่น ชื่อสินค้า  รูปภาพ ขนาดสินค้า น้ำหนัก 
จำนวน Invoice  Packing list ผู้รับปลายทาง เป็นต้น

- ส่งสินค้ามายังจุดรับสินค้า หรือ ส่งรถไปรับสินค้าที่ต้นทาง 

หลังจากนั้น ดำเนินการจัดส่งไปยังผู้รับปลายทาง ( Door to Door)

- ส่งสินค้าทางรถบรรทุกให้ใด้รับความสะดวก รวดเร็ว มากขึ้

- มีบริการแพคกิ้งสินค้า ป้องกันการกระแทก

- ประกันภัยความเสียหาย ทุกเคส

- จัดส่งสินค้าทุกชนิด น้ำหนักขั้นต่ำ 40 กิโลกรัม

- แจ้งรายละเอียดสินค้า เช่น ชื่อสินค้า  รูปภาพ ขนาดสินค้า น้ำหนัก 
จำนวน Invoice  Packing list ผู้รับปลายทาง เป็นต้น

- ส่งสินค้ามายังจุดรับสินค้า หรือ ส่งรถไปรับสินค้าที่ต้นทาง 

หลังจากนั้น ดำเนินการจัดส่งไปยังผู้รับปลายทาง ( Door to Door)

ติดต่อสอบถาม  0985629874  kksale789@gmail.com

ทางเราจะประเมินราคาแล้วแจ้งให้ทราบ

Tags : ขนส่งพม่า  ส่งออกพม่า  ชิปปิ้งพม่า  นำเข้าพม่า  สินค้าพม่า  ตลาดพม่า  ส่งสินค้าไปพม่า  เครื่องจักรไปพม่า  ส่งรถไปพม่า  ส่งอาหารไพม่า  ส่งอาหารเสริมไปพม่า  ส่งครีมไปพม่า  ส่งสินค้าไปย่างกุ้ง  ส่งสินค้าไปทวาย  ส่งสินค้าไปมัณฑเลย์  ส่งสินค้าไปเมียวดี

view